Veikala distances līgums


 

Distances Līgums

Šis līgums tiek slēgts starp interneta tirdzniecības vietnes www.beikerfitness.lv īpašnieku SIA BEIKER FITNESS, vien. reģistrācijas Nr. 40203401911, un Pircēju, kas izdara pasūtījumu un veic pirkumu www.beikerfitness.lv interneta tirdzniecības vietnē. Distances līgums attiecas uz visiem pasūtījumiem un pirkumiem, kas veikti www.beikerfitness.lv interneta tirdzniecības vietnē. Šis Distances līgums neattiecas uz pirkumiem, ko Pircējs veicis Pārdevēja mazumtirdzniecības veikalos.

Veicot pasūtījumu vietnē www.beikerfitness.lv, Pircējs piekrīt, ka ir iepazinies ar šo Distances līgumu un piekrīt tā saturam.

1. Pasūtījuma veikšana

1.1. Ar šo līgumu Pārdevējs apņemas piegādāt Pircēja www.beikerfitness.lv interneta tirdzniecības vietnē pasūtīto preci, bet Pircējs apņemas apmaksāt un pieņemt pasūtīto preci, saskaņā ar Pircēja izvēlēto apmaksas un piegādes veidu.

1.2. Pircējs pasūta Preces, aizpildot attiecīgu pasūtījuma formu Pārdevēja mājas lapā www.beikerfitness.lv. Veicot pasūtījumu, Pircējs apņemas norādīt precīzu informāciju, t.i., vārdu, uzvārdu, piegādes adresi un savu kontaktinformāciju. Par jebkurām izmaiņām Pircējs apņemas pēc iespējas ātrāk informēt Pārdevēju, rakstot e-pastu uz andris@beikerfitness.com. Pircējs ir atbildīgs par pareizu datu uzrādīšanu, pretējā gadījumā Preces piegāde netiek garantēta.

1.3. Preču cenas vietnē www.beikerfitness.lv ir norādītas ieskaitot pievienotās vērtības nodokli. Piedāvātās cenas ir spēkā norādītajā laika posmā, ja tāds ir norādīts.

1.4. Preču piegādes pakalpojuma izmaksas nav iekļautas norādītajā preces cenā, bet tās ir redzamas pasūtījuma noformēšanas laikā.

1.5. Preces pasūtīšana uzskatāma par Pircēja pilnvērtīgu apstiprinājumu Pārdevējam noslēgt šo Distances līgumu par pasūtītās Preces piegādi un par Pircēja piekrišanu iegādāties pasūtīto Preci par norādīto cenu.

2. Pirkuma apmaksa

2.1. Apmaksu par preci Pircējs veic ar kredītkarti (MasterCard, Visa, Maestro, Visa Electron) vai ar pārskaitījumu uz bankas kontu, kas norādīts priekšapmaksas rēķinā.

3. Pasūtījuma izpilde

3.1. Pasūtījumus Pircējs var veikt 24 stundas diennaktī, bet pasūtījumu komplektēšanu un izsūtīšanu Pārdevējs veic darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.00; sestdienās, svētdienās - komplektēšana netiek veikta.

3.2 Ja tiek piedāvāta pasūtījumu izsūtīšana tajā pašā dienā, tas iespējams tikai gadījumos, kad Pircējs ir veicis un apmaksājis pasūtījumu darba dienā līdz 13:00. Visos citos gadījumos pasūtījums tiks izsūtīts nākamajā darbā dienā.

3.3. Pārdevējs veic Preces piegādi atbilstoši Pircēja izvēlētajam piegādes veidam.

3.4. Pārdevējs informē Pircēju par pasūtījuma pieņemšanu un izpildes gaitu. Pasūtījuma komplektēšana tiek uzsākta brīdī, kad pasūtījums ir pilnībā apmaksāts.

3.5. Piegādes laiks ir atkarīgs no Pircēja noradītās piegādes adreses. Norādītais piegādes laiks ir aptuvens un netiek garantēts, jo piegāde nav tiešā Pārdevēja kontrolē un to var ietekmēt, piemēram, svētku dienas, slikti laikapstākļi vai tehniskas problēmas ar piegādātāja transportu.

4. Atteikuma tiesības

4.1. Pircējs var atgriezt Preci 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā. Lai izvairītos no strīdus situācijām, Preces saņemšanas brīdī Pircējam ir jāpārliecinās vai tā atbilst pasūtījumam (krāsa, preces nosaukums un citi būtiski parametri).

4.2. Gadījumā, ja Preces ir sakomplektētas neprecīzi, Pircējam ir tiesības Preci apmainīt 14(četrpadsmit) dienu laikā, aizpildot atgriešanas veidlapu. Kurjerpasta izdevumus iepriekšminētajā gadījumā sedz Pārdevējs.

4.3. Ja Pircējs vēlas izmantot atteikuma tiesības, jāņem vērā šādi ieteikumi un nosacījumi:

4.3.1. Atgriežamā Prece nedrīkst būt lietota. Ja atgriežamās Preces stāvoklis ir pasliktinājies, un tas ir noticis nepareizi to uzglabājot, Pircējam nav tiesības izmantot atteikuma tiesības.

4.3.2. Pircējam ir pienākums saglabāt un nesabojāt Preces oriģinālo iepakojumu.

4.3.3. Ja Pircējs vēlas izmantot atteikuma tiesības, tādā gadījumā tam ir jāinformē par savu lēmumu Pārdevēju pa e-pastu andris@beikerfitness.com Pircējs saņems no Pārdevēja atteikuma veidlapas formu, kuru jāizpilda un jānosūta Pārdevējam uz iepriekšminēto e-pastu. Preces atgriešanas izmaksas Pircējs sedz no saviem līdzekļiem.

4.3.4. Pircējam ir pienākums saglabāt gan pasta/kurjerpasta dokumentus par Preces saņemšanu, gan pasta/kurjerpasta dokumentus par Preces atgriešanu Pārdevējam.

4.4. Naudas atmaksāšana tiks veikta, izmantojot tādu pašu maksāšanas līdzekli, kādu Pircējs izmantoja sākotnējam darījumam. Pārdevējs veiks naudas atmaksu pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc Līguma izbeigšanas un atteikuma veidlapā norādītās Preces saņemšanas Pārdevēja noliktavā pamatojoties uz Pircēja atteikumu.

5. Personiskās informācijas drošība

5.1. Pārdevējs apņemas nodrošināt Pircēja pērsonīgās informācijas drošību. Lai novērstu nesankcionētu piekļuvi vai informācijas izpaušanu, Pārdevējs ir ieviesis piemērotas fiziskas, elektroniskas un vadības procedūras, kas aizsargā tiešsaistē ievākto informāciju.

5.2. Pārdevējs ievēro standarta interneta drošības pasākumus, lai aizsargātu Pircēja nodoto sensitīvo informāciju. Secure Socket Layer (SSL) protokols šifrē visu informāciju, kas tiek glabāta aiz tīkla ugunssienas un ir pieejama nelielam cilvēku skaitam, kas ir piekrituši saglabāt informācijas konfidenciālitāti.

5.3 Pārdevējs neglabā nekādu finanšu informāciju, piemēram, kredītkaršu numurus uz saviem datu serveriem. Šos datus droši savāc maksājumu apstrādātāji (VISA, MasterCard) maksājuma veikšanas brīdī un Pārdevējam tiek atklāts tikai tik daudz informācijas cik nepieciešama pasūtījuma tālākai apstrādei.