Veikala distances līgums


 Šis līgums tiek slēgts starp SIA BEIKER COMPANY (turpmāk Uzņēmums), Reģ. Nr. 40103727847, juridiskā adrese: TUKUMS, LIELĀ DZELZCEĻA IELA 33, LV - 3101 un Pircēju, kas veic pirkumu Uzņēmuma interneta veikalā.
 
 1. Līguma priekšmets
 
Distances līgums ir vienošanās starp Pircēju un Uzņēmumu, pamatojoties uz Uzņēmuma piedāvājumu ar Interneta starpniecību. Distances līgums attiecas uz visiem pasūtījumiem, kas veikti Uzņēmuma interneta veikalā.
 
 1. Distances līguma spēkā stāšanās
 
Distances līgums stājas spēkā, tiklīdz Pircējs veicis pasūtījumu ar Interneta palīdzību un saņēmis no Uzņēmuma pārstāvja zvanu vai apstiprinājumu par veikto pasūtījumu ar elektroniskā pasta starpniecību. Pasūtījumu un pasūtījumu apstiprinājumu uzskata par saņemtiem, kad tiem var piekļūt puses, kurām tie adresēti.
 
 1. Vispārīgi noteikumi par preces pasūtīšanu
 
Iepirkties Uzņēmuma interneta veikalā var Pircējs bez iepriekšējas reģistrēšanās.
 
Lai veiktu pasūtījumu:
 1. pie interesējošās preces Pircējam jānospiež pogu "Pirkt”;
 2. lai pasūtītu izvēlēto preci, jānospiež uz sarkanā lauka lapas labās puses augšdaļā, kur attēlota informācija par Pircēja iepirkumu groza saturu. Iespējams atgriezties e-veikalā, izvēlēties papildus citas preces un pēc tam atkārtoti atgriezties iepirkumu grozā, nospiežot uz sarkanā lauka lapas labās puses augšdaļā, kur attēlota informācija par Pircēja iepirkumu groza saturu;
 3. lai pabeigtu pasūtījumu, nepieciešams aizpildīt informāciju par Pircēju. Lai pabeigtu pasūtījuma apstrādi, Pircējam jāpiekrīt lapā minētajiem noteikumiem. Pēc tam poga "Pasūtīt" kļūst aktīva, un, to nospiežot, pasūtījums tiks reģistrēts. Pēc pasūtījuma reģistrēšanas tiks attēlots teksts "Paldies! Jūsu pasūtījums ir saglabāts. Tuvākajā laikā sazināsimies ar Jums."
 
Pasūtījumus iespējams veikt:
 • jebkurā diennakts laikā, reģistrējot pasūtījumu interneta veikalā;
 • nosūtot e-pastu uz beikerfitness@gmail.com
 
Veicot pasūtījumu pa tālruni vai e-pastu, jānorāda:
 • preces nosaukumu;
 • preces cenu;
 • vārdu, uzvārdu / uzņēmuma nosaukumu;
 • pers. kodu / uzņ. reģ Nr. (arī PVN maksātāja Nr. un juridisko adresi);
 • piegādes adresi;
 • bankas nosaukumu;
 • bankas konta Nr.;
 • kontakttālruni;
 • e-pastu.
 
Pasūtījums tiek apstrādāts darba dienās no 10:00 līdz 17:30. Ja pasūtījumu veikts citā laikā, to apstrādās nākamajā darba dienā.
 
Pēc pasūtījuma saņemšanas ar Pircēju sazināsies Uzņēmuma pārstāvis, lai precizētu informāciju un apstiprinātu pasūtījumu.
 
 1. Pasūtījuma apmaksas noteikumi
 
Par pirkumu interneta veikalā Pircējs var norēķināties ar priekšapmaksas rēķinu, apmaksājot to caur internetbanku vai bankas filiālē.
 
Kad aizpildīta informācija pasūtījuma formā, uz Pircēja norādīto e-pasta adresi tiks nosūtīts rēķins, kas jāapmaksā pirms preces saņemšanas. Rēķinā būs norādīti visi dati, kas nepieciešami apmaksai internetbankā vai bankas filiālē. Pirkums tiks uzskatīts par apmaksātu un preču piegāde tiks veikta pēc naudas saņemšanas Uzņēmuma norēķinu kontā.
 
Veicot maksājumu, ailē ”Piezīmes” jānorāda pasūtījuma ID numuru-nosaukumu-kods.
 
Saņemot preci, Pircējam tiks izsniegta preču pavadzīme, kas jāparaksta, apliecinot preces saņemšanas faktu.
 
 1. Piegādes noteikumi
 
Pasūtījums tiks piegādāts uz Pircēja norādīto adresi. Preču piegādes izmaksas ir atkarīgas no preces svara, izmēra un attāluma.
 
Preču piegāde iespējama 2 (divu) darba dienu laikā pēc naudas saņemšanas uzņēmuma kontā. Par precīzākiem termiņiem Pircēju informēs Uzņēmuma pārstāvis.
 
Preču piegāde tiek veikta, sadarbojoties ar VAS “Latvijas Pasts”.

Precu piegādes maksa nav iekļauta norādītajā preces cenā.
 
Uzņēmums patur tiesības nepiegādāt preci, ja Pircējs nav veicis preces apmaksu.
 
 1. Garantija
 
Uzņēmuma Interneta veikalā piedāvātajām precēm garantija tiek nodrošināta saskaņā ar preces ražotāja noteiktajiem garantijas apkalpošanas nosacījumiem.
 
Garantijas saistības tiek anulētas gadījumos, ja:
 • veiktas izmaiņas preces konstrukcijā;
 • preces sērijas numurs nav salasāms, ir izmainīts vai dzēsts.
 
Garantija tiek anulēta, ja tiek konstatēti bojājumi, kas radīti:
 • svešķermeņiem, kukaiņiem, šķidrumiem vai citām vielām nokļūstot preces iekšienē;
 • dabas stihiju, ugunsgrēku, kā arī nelaimes gadījumu rezultātā;
 • neatbilstošas barošanas vai telekomunikāciju un kabeļu tīklu parametru neatbilstības rezultātā.
 
Pircēja pretenzijas par iegādātās preces kvalitāti tiks risinātas saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 631. „Kārtība, kādā piesakāms un izskatāms patērētāja prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu” prasībām.
 
 1. Distances līguma izpildes laiks
 
Uzņēmums apņemas izpildīt distances līguma noteikumus ne vēlāk kā 30 dienas pēc pasūtījuma saņemšanas no Pircēja, ja vien līgumslēdzējas puses nav vienojušās par citu termiņu.
 
Ja Uzņēmums nevar izpildīt līgumu tādēļ, ka Pircēja pasūtītā prece nav pieejama, tad Uzņēmuma pienākums ir informēt par to Pircēju. Tādā gadījumā Uzņēmums var piedāvāt Pircējam ekvivalentu preci par ekvivalentu cenu.
 
 1. Atteikuma tiesības
 
Saskaņā ar Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likumu, Pircējs var izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no distances līguma 14 kalendāro dienu laikā un atgriezt Uzņēmumam ar Interneta starpniecību iegādāto preci.
 
Atteikuma tiesību izmantošanas termiņu skaita no dienas, kad patērētājs ir saņēmis preci vai preces (preču) daļu.
 
Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja:
 • pasūtītās preces pēc to rakstura nevar atdot atpakaļ (higiēnas priekšmeti, skūšanās piederumi u.c.), vai tās ātri bojājas vai ir ātri izlietojamas;
 • Pircējs ir atvēris audioierakstu vai videoierakstu, vai datorprogrammu iepakojumu.
 
Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12. panta sestā daļa nosaka, ka "patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā". Uzņēmums patur tiesības Pircējam atteikt izmantot atteikuma tiesības vai ieturēt kompensācijas maksu gadījumā, ja prece ir bojāta, lietošanas laikā nevērīgi izturoties pret preci vai neievērojot instrukcijas norādījumus, ja ir nozaudēts preces oriģinālais iepakojums vai ja tās iepakojums ir būtiski bojāts.
 
 1. Preču atgriešanas kārtība
 
Pircējam, atgriežot iegādāto preci, nepieciešams uzrādīt dokumentu, kas apstiprina pirkumu. Pircējs var atgriezt preci, kas atbilst distances līgumam, 14 kalendāro dienu laikā.
 
 1. Konfidencialitāte
 
Uzņēmums apņemas neizpaust un nenodot informāciju par Pircēju trešajām pusēm bez Pircēja rakstiskas piekrišanas, izņemot gadījumus, kad tiek pārkāpta LR likumdošana vai šis līgums.
 
 1. Citi noteikumi
 
Ievadot nepieciešamo informāciju, noformējot pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt, ka viņa sniegtie dati tiek izmantoti, lai Uzņēmums varētu pieņemt Pircēja pasūtījumu un veikt preču piegādi saskaņā ar LR likumdošanas prasībām. Ievadot informāciju, Pircējs piekrīt, ka tam uz norādīto e-pastu tiks izsūtīti paziņojumi, kas saistīti tikai ar Pircēja pasūtījuma apstrādi.
 
Preču cenas ir norādītas ar Pievienotās vērtības nodokli 21%. Cenā nav iekļauta maksa par piegādi. Piegādes maksa var mainīties atkarībā no piegādes reģiona un preces svara / izmēra.
 
Preču apraksti tiek veidoti pēc ražotāju sniegtās informācijas par produktu, aprakstiem un attēliem ir informatīvs raksturs, iespējamas operatīvas izmaiņas. Saskaņā ar ražotāju noteiktām izmaiņām, parametri var tikt koriģēti.
Precīzu informāciju par to, vai interesējošā prece ir atlikumos noliktavā, Pircējs var noskaidrot darba dienās no plkst. 9:00 līdz 18:00, zvanot uz norādīto kontakttālruni +371 25225100. Ja Pircēja izvēlētā prece nebūs vairs atlikumos, Uzņēmums piedāvās to aizvietot ar līdzvērtīgu preci vai saņemt pēc nākamās preču piegādes.
 
 1. Uzņēmuma rekvizīti
 

BEIKER COMPANY SIA

LV66RIKO0002930208479

Reģ. Nr. 40103727847

TUKUMS, LIELĀ DZELZCEĻA IELA 33, LV - 3101